I samband med offerter och beställning av arbete godkänner man nedanstående villkor.                           Terms in English?  Press here!

Debitering:

 • Servicebil: 1 debitering per bil och dygn 480kr (600kr inkl. moms)
 • Timdebitering: 580kr (725kr inkl. moms) om arbetet är löpande. Vid offert faktureras offererade timmar. Om arbete inklusive resa överstiger 2 timmar debiteras minuter i restid. Övriga överenskommelser enligt avtal. CAD-arbeten debiteras 780kr/timme (975kr/timme).
 • Akuta utryckningar på ordinarie arbetstid debiteras extra med en fast avgift 1600kr (2000kr inkl. moms). Akuta utryckningar utanför ordinarie arbetstid debiteras extra med en fast avgift 3200kr (4000kr inkl. moms).
 • Minidebitering 2700kr inkl. moms gäller. (2050kr efter ROT-avdrag).
 • Eventuella parkeringsavgifter faktureras netto.

Bokade arbeten och offerter:

 • Du kan avboka eller omboka planerat arbete fram till en hel arbetsdag (24 timmar) före vårt besök. Det innebär till exempel att du som har ett inbokat arbete tidigt på måndag morgon måste avboka eller omboka ditt besök senast torsdag eftermiddag veckan före. Uppkomna kostnader debiteras för avbokningar som sker mindre än 24 timmar före inbokat arbete.
 • Vid s.k. bomkörning, då vi på avtalad tid inte kunnat göra vårt arbete eller offert p.g.a. beställaren saknar utlovat material, inte kan släppa in oss, inte dyker upp eller har glömt att plocka undan så vi kommer fram debiteras uppkomna kostnader. Vid offertbesök, som annars inte kostar något, gäller minidebitering vid bomkörning.

Ändringar Tillägg Avgående mot offert

 • Vid ÄTA (ändringar, tillägg, avgående) mot offert, faktureras den administrativa tiden för ändring av offert/fakturaunderlag. Om kunden önskar ny offert för ÄTA ska detta mailas till projektchef. Eventuellt stillestånd p.g.a. inväntande av offert för ÄTA faktureras löpande. Om kundens ÄTA innebär nya inköp debiteras tid för resa och inköp. Om ändringar sker mot offert utan att detta anmälts till projektchef och arbete har utförts på ändringen, faktureras detta löpande efter elektrikerns redovisning.

Arbetstider

 • Våra arbetstider på helgfria vardagar är mellan kl 7:00 – 16:00 måndag till torsdag samt 7:00 – 15:00 på fredagar.
 • Om kunden kommer överens med elektriker om att arbete ska ske utanför ordinarie arbetstid debiteras övertidsersättning netto.

Fakturering

 • Arbeten som pågår längre än en vecka kan komma att delfaktureras efter prestation. Betalningsvillkor är 10 dagar netto om inget annat nämns i offerten.
 • Om kunden vill ha ROT-avdrag ska kunden informera oss om detta redan vid beställningen, samt tillhandahålla korrekta uppgifter. Uppgifterna vi behöver är: Personnummer, LGH Nummer / BRF-föreningens organisationsnummer eller fastighetsbeteckning. ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden och dras av direkt från fakturan.
  OBS! Vid ändring av redan utskriven faktura samt vid avslag pga. felaktiga uppgifter eller avslag från Skatteverket tas en avgift på 500 kr inklusive moms ut på grund av förhöjda administrativa kostnader.  ROT-avdrag görs inte på arbeten som har minidebitering. Läs mer om ROT-avdrag här.
 • Fakturerat ej monterat material är vår egendom till dess att full betalning sker.
 • Eventuella synpunkter på faktura skall lämnas senast 8 dagar efter fakturadatum för att vara giltiga.
 • Påminnelseavgift utgår med 60kr per påminnelse för försenad betalning.
 • Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen + 18 %

Offerter

 • Vid offert om kabeltrådning i befintliga rör antas att rören är hela och att inga dosor är gömda. Vid detektivarbete och alternativa kabeldragningar tillkommer ÄTA.
 • Vid offert om installation av jordfelsbrytare tillkommer tid för felsökning och åtgärd om anläggningen visar sig ha jordfel som gör att jordfelsbrytaren löser ut. Alternativt frånkopplas felaktiga grupper.
 • Offerten är giltig i 30 dagar om inget annat nämns i offerten.
 • I samband med offert kan sedvanlig kreditprövning komma att ske. En kreditprövning påverkar inte framtida kreditmöjligheter.

Hinder

 • Om risk för på påborrning av vatten- och avloppsrör finns vid arbetet, ska detta informeras av beställaren innan arbete påbörjas. Hyresgäster förväntas ta reda på informationen av hyresvärd.
 • Beställaren flyttar undan möbler och ömtåliga saker innan arbetet, så att vi kan arbeta i normal arbetsställning och slipper riskera att ha sönder något.
 • Det ska vara bortplockat runt elcentral och platser där vi behöver tillträde och ingen sanitär olägenhet.

Eget material

 • Offert med fast pris för montering av beställarens eget inköpta material kräver att materialet är av svensk byggstandard, är -märkt samt är försedd med snabbanslutning. För uttag och brytare som endast har skruvanslutning tillkommer tidspåslag på fast pris med 10 minuter / apparat.

Garanti och övrigt

 • Garantitid på elmaterial och armaturer är ett år om inget annat anges.
  Elingruppen Syd AB tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara förseningar hos fraktbolagen, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.