Behöver du elektriker till ditt nybygge i Skegrie öster?

Nu har Trelleborgs kommun släppt 16 villatomter som kommer att förmedlas via kommunens tomtkö. De aktuella tomterna är : Skegrie 41:148-157

Öster om det nya bostadsområdet anlägger kommunen ett naturområde med grönytor, dike och en lekplats.  Ny idrottshall samt nytt skolområde med både skola och förskola byggs också i området.

Mer om detta finns att läsa på Trelleborgs kommuns sida:
https://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/mark-och-exploatering/pagaende-projekt/skegrie-oster/